Výsledný tvar - lépe se pracuje s měkčí širší ruličkou

Výsledný tvar - lépe se pracuje s měkčí širší ruličkou