Celý závěs pověsíme do prostoru, vyvážíme popotažením rybiček

Celý závěs pověsíme do prostoru, vyvážíme popotažením rybiček