Přeložíme ho a několikrát nastřihneme

Přeložíme ho a několikrát nastřihneme