Z nich vystřihneme ozdoby

Z nich vystřihneme ozdoby