Pro hru si můžeme vymyslet svá pravidla podle věku a schopností dětí.

Pro hru si můžeme vymyslet svá pravidla podle věku a schopností dětí.