Přilepíme zobák a dokreslíme nebo přilepíme oko nebo oči

Přilepíme zobák a dokreslíme nebo přilepíme oko nebo oči