Připravíme si papírový talířek a vodové barvy.

Připravíme si papírový talířek a vodové barvy.