Konce přeloženého kousku nastřihneme

Konce přeloženého kousku nastřihneme