5 různě velikých cibulek, které nalepíme od nejmenší po největší

5 různě velikých cibulek, které nalepíme od nejmenší po největší